menusearch
sh-damane.ir

رفع تصرف 211 هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود

هدر
جستجو
صفحه اصلی
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۶:۲:۴۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ سه شنبه
رفع تصرف 211 هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود
رفع تصرف 211 هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود

رفع تصرف 211 هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود
مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون به رغم مشکلات اقتصادی و فشارهای اجتماعی ۲۱۱ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده رود رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا صادقی در نشست خبری امروز چهارشنبه _دهم مهرماه_  با اشاره به مرحله نخست ساماندهی حریم و بستر رودخانه، اظهار کرد: از فروردین ماه سال ۱۳۹۳ از محل بند آبشار تا محدوده شهر زیار طرح ساماندهی آغاز و در این محدوده جاده ساحلی به طول ۳۲ کیلومتر و به پهنای ۲۰ متر ایجاد شد. در این محدوده حدود هشت کیلومتر دیوار سازی انجام شده است.

صادقی با بیان اینکه مرحله دوم طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه از زمستان سال ۱۳۹۵ آغاز شده است، گفت: این پروژه به رغم مشکلات اقتصادی و  فشارهای اجتماعی ، فرمانداران و نمایندگان مجلس، افراد حقیقی و حقوقی که برای آن وجود داشت، پیشرفت خوبی داشته است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه در مرحله اول ساماندهی ۶۸ هکتار و در مرحله دوم ۷۰ هکتار از اراضی رودخانه زاینده رود رفع تصرف شده است، تصریح کرد: اقداماتی در راستای ساماندهی در این حوضه آبریز به صورت پراکنده انجام و به طور کلی ۲۱۱ هکتار رفع تصرفات شده است.

وی افزود: طبق برآوردها حدود شش هزار کیلومتر رودخانه در استان اصفهان شناسایی شده است که براساس اولویت ها چهارهزار کیلومتر از آن قابلیت اجرای برنامه های مطالعاتی دارد.

مطالعات رودخانه زاینده رود از سال ۱۳۷۸ آغاز شد

صادقی با بیان اینکه رسالت ما حفاظت از حریم و بستر رودخانه و مسیل ها، ساماندهی، پایش رودخانه و جلوگیری از تخلفات است، گفت: از سال ۱۳۷۸ مطالعات رودخانه زاینده رود آغاز شد که از سرشاخه کوهرنگ تا تالاب گاوخونی را شامل می شود.

مدیر دفتر مهندسی رودخانههای شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به طرح مطالعاتی حوضه آبریز گاوخونی ادامه داد: این طرحهای مطالعاتی با شیوههای جدید و تصویربرداری ماهواره ای انجام شد و امروز حوضه آبریز زاینده رود و تالاب گاوخونی دارای نقشههای مصوب هستند.

صادقی با بیان اینکه تاکنون مطالعات دوهزار و ۴۰۰ کیلومتر از رودخانههای استان با احتساب زاینده رود انجام شده است، اظهار کرد: رودخانهها پس از انجام طرحهای مطالعاتی برای ساماندهی اولویت بندی شده اند. در این زمینه استان اصفهان از نظر کمیت و کیفیت در کشور شاخص بوده است.

ساماندهی رودخانهها نیازمند اعتبارات سنگین است

وی با بیان اینکه از دیگر اقدامات ما ساماندهی و شاخص گذاری رودخانه ها برای مشخص شدن مالکیت اشخاص، دولت و  جاده سازی ساحلی در حریم رودخانههاست، خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانهها نیازمند اعتبارات سنگین است، زیرا هر کیلومتر ساماندهی که شامل دیوار سازی و ایجاد جاده ساحلی به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

صادقی افزود: این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشوراز نظر اعتبارات محدودیت داریم و وضعیت تخصیص اعتبارات برای ساماندهی رودخانه ها مطلوب نیست.هرچند به رغم مشکلات و گرفتاری های اعتباری اقدامات خوبی از قبیل لایروبی و دیوار سازی در رودخانه های استان از جمله در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، خوانسار، شهرضا و شهرهای اطراف اصفهان انجام شده است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان گفت: تاکنون ۹۰ کیلومتر دیوارسازی و ۱۵۰ کیلومتر آزادسازی در حریم و بستر رودخانههای اولویت دار استان انجام و حدود ۴۰۰ کیلومتر شاخص گذاری در حد و بستر رودخانهها صورت گرفته است.

نتوانستیم در دهههای گذشته از حریم و بستر زایندهرود حفاظت کنیم

صادقی با بیان اینکه در زمینه حفاظت از رودخانهها به ویژه زاینده رود کاستی هایی وجود دارد، ادامه داد: در طول دهه های گذشته نتوانستیم از محدوده حریم و بستر رودخانه زاینده رود حفاظت کنیم و این رودخانه به ویژه در مناطق خاص مورد دخل و تصرف قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه از اواسط دهه ۷۰ طرح حفاظت از رودخانه زاینده رود از روستای چم طاق بالادست باغ بهادران تا تالاب گاوخونی آغاز شد، خاطرنشان کرد: بنا بر دلایل مختلف حفاظت ما موثر نبود زیرا بخشی از حفاظت به شرکت آب منطقه ای و بخشی دیگر به سایر ارگان ها، نهادهای دولتی و خصوصی بستگی دارد.

وی با اشاره به ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، گفت: در سال های گذشته نهادهای حقوقی از قبیل ادارات ثبت، شهرداری ها، بخشداری ها و ... به این قانون توجه نمی کرد و صدور مجوز سبب سبب افزایش دست اندازی به حریم و بستر رودخانه های استان می شد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ رویکرد حفاظت از رودخانهها را تغییر دادیم، افزود: خوشبختانه با تغییر رویه در بحث حفاظت از رودخانه اتفاقات خوبی رخ داد.

پس از دو سال پیگیری حریم و بستر زاینده رود از جزیره مهربان رفع تصرف شد

وی اضافه کرد: با شرکتهای خصوصی در زمینه حفاظت از رودخانهها بهویژه در حوضه آبریز زاینده رود، تالاب گاوخونی و رودخانه پلاسجان قرار دادی منعقد شد، ارگان ها را توجیه کردیم و با توجه به این اقدامات طی پنج سال گذشته حجم تخلفات کاهش یافته است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به طرحهای گسترده در راستای رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه زاینده رود، گفت: سال گذشته سطح بسیار گسترده ای از دریاچه سد زاینده رود از تصرف افرادی که به شکل غیرمجاز در بستر دریاچه کشاورزی می کردند، آزادسازی کردیم.

وی همچنین به اقدامات شاخص آزادسازی حریم رودخانه از محدوده روستای چم طاق تا تالاب گاوخونی اشاره کرد و گفت: در این محدوده برای موردهای بسیاری اجرای حکم انجام شد از جمله در روستاهای  زرد خشوییه اجرای حکم سراسری داشتیم در روستای چم تقی حدود هشت محدوده ویلایی در این روستا تخریب کردیم.

صادقی اظهار کرد: در محدوده شهر باغبادران منطقه جزیره مهربان را تخریب کردیم، این جزیره از چند دهه پیش تحت تصرف هشت ویلا مجاور در منطقه ای لوکس به شکل غیرقانونی احداث شده بود و از طریق ویلاهایشان به منطقه جنگلی پل زده بودند.

وی با بیان اینکه پس از دو سال پیگیری امسال توانستیم حریم و بستر رودخانه زاینده رود را از جزیره مهربان رفع تصرف کنیم، افزود: اسفندماه سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ ویلا در روستای وشمندجان آزادسازی شد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: در فروردین ماه امسال نیز در چم آسمان حدود ۲۰ مورد محوطه ویلایی را رفع تصرف و قلع و قمع کردیم.

احیای رودخانه شهر دامنه پس از سالها

صادقی با اشاره به احیای رودخانه شهر دامنه، تصریح کرد: این رودخانه در چند دهه گذشته به علت نبود نظارت و دیگر مسائل، خشک و تقریبا از بین رفته اما در مناطقی بستر آن به زمینهای کشاورزی تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته با پیگیری هایی که از دستگاه قضایی شهرستان فریدن داشتیم توانستیم این رودخانه در شهر دامنه را احیا کنیم و فروردین ماه امسال در پی بارش ها پس از سال ها خشکی، آب در این رودخانه جاری شد و به سمت پلاسجان به حرکت درآمد.

احیای رودخانه شهر دامنه با اشاره به مشکلات حقوقی رفع تصرفات و آزادسازی حریم و بستر رودخانه، گفت: این پروژه در ماهها و سالهای آینده وضعیت بهتری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و از سال ۱۳۹۵ تاکنون با مبلغ شش میلیارد تومان انجام شده است. همچنین از سال ۹۵ تاکنون برای متصرفان حقیقی و حقوقی از جمله ۳۰ ارگان دولتی در این محدوده دو هزار و ۱۳۲ اخطاریه برای رفع تصرف صادر شده است.

تاکنون بودجه طرح ساماندهی رودخانه از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

 پس از برگزاری این نشست خبری، خبرنگاران بازدید میدانی از پیشرفت طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه در شهرستان های غرب اصفهان از جمله فلاورجان و لنجان داشتند.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر